ISO 9001-2015 Leadership

Phân tích SWOT và áp dụng thực tế

Đăng bởi Cin Dar

Mô hình SWOT (điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, mối đe dọa) giúp các tổ chức phát triển một bộ các chiến lược ưu tiên và các hành động tiếp theo để tận dụng điểm mạnh và cơ hội của họ. Đồng thời giảm thiểu điểm yếu và các mối đe dọa. Đây là một mô hình cần sự đóng góp ý kiến của các thành viên. Nó có thể dùng cho nhiều mục đích khác nhau, cũng có thể được sử dụng trong việc phát triển chiến lược kinh doanh.

Trong bài viết này, mình chủ yếu hướng dẫn việc áp dụng mô hình phân tích SWOT theo các yêu cầu của ISO9001-2015, cũng như các lý giải và ví dụ gợi ý.Mô hình phân tích SWOT nên có đầy đủ 6 bước sau:

1. Xác định các mối đe dọa và cơ hội, sau đó là điểm yếu và điểm mạnh.
a. Những mối đe dọa hoặc trở ngại cụ thể nào có thể ảnh hưởng đến chúng ta trong tương lai?
b. Những cơ hội cụ thể nào chúng ta có thể tận dụng trong tương lai?
c. Những điểm yếu hoặc nhược điểm cụ thể nào chúng ta hiện đang có?
d. Những điểm mạnh hoặc lợi thế cụ thể nào chúng ta hiện đang có?

2. Loại bỏ và / hoặc củng cố các điểm trùng lặp hoặc lặp lại.
Kết hợp để loại bỏ trùng lặp và thống nhất chỉ với những ý tưởng/ý kiến độc đáo duy nhất
3. Xác định các điểm MẠNH-YẾU-NGUY CƠ-CƠ HỘI quan trọng nhất
Bình chọn cho những ý tưởng/ý kiến mà bạn cảm thấy quan trọng nhất để tổ chức của bạn tập trung vào
4. Đánh giá tác động của từng hạng mục đối với tổ chức.

Đánh giá từng ý tưởng/ý kiến dựa trên tác động đến tổ chức.

Ví dụ: Mối đe dọa này sẽ có tác động gì đối với tổ chức?
0 = Không ảnh hưởng
1 = Tác động tối thiểu
2 = Tác động vừa phải
3 = Tác động lớn
4 = Tác động rất lớn

5. Xây dựng kế hoạch hành động ngắn hạn cho các hạng mục trên.
Kế hoạch hành động: Xây dựng kế hoạch hành động để giải quyết bất kỳ mối quan tâm ngắn hạn hoặc khẩn cấp nào được xác định trong quá trình phân tích các mối đe dọa, cơ hội, điểm yếu và điểm mạnh.
6. Chiến lược dài hạn.
Phát triển một kế hoạch chiến lược dài hạn để đạt được (các) mục tiêu của bạn. Xem xét từng hạng mục một(SWOT). Chiến lược nào có thể tận dụng điểm mạnh / cơ hội của các bạn và giảm thiểu điểm yếu / mối đe dọa của các bạn?

Ngoài ra, nếu các bạn sử dụng công SWOT cùng với các yêu cầu của ISO 9001:2015 thì những điều khoản của ISO 9001 đều ứng với từng phần của phân tích SWOT.

Các yếu tố nội bộ ảnh hưởng đến tổ chức
Các yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến tổ chức

Kết quả của việc phân tích SWOT là tổ chức cần phải xác định được:

  • Danh sách ưu tiên của các mối đe dọa và cơ hội lớn nhất.
  • Cách tiếp cận chiến lược được phát triển tốt để tận dụng các điểm mạnh/cơ hội và giảm thiểu các điểm yếu/mối đe dọa.

Vietnam Quality & Productivity Group (VQPG)
Website: https://vnproductivity.com
FB Fanpage: https://www.facebook.com/vnproductivity
FB Group: https://www.facebook.com/groups/vnproductivity

Thông tin tác giả

Cin Dar

Cin Dar hiện đang công tác tại một tập đoàn đa quốc gia của Mỹ, chuyên phát triển chuỗi cung ứng hàng hóa ở Việt Nam và các nước Đông Nam Á, cũng như hỗ trợ đa dạng hóa chuỗi cung ứng ở khu vực. Với kinh nghiệm nhiều năm về các lĩnh vực Phát triển chuỗi cung ứng, Cải thiện Năng lực sản xuất và Quản trị chất lượng ở các tập đoàn Âu-Mỹ cũng như Nhật Bản.

1 Bình luận

Để lại bình luận

error: