ISO 9001-2015

ISO 9001:2015 5.2 Chính sách chất lượng (Quality policy)

Đăng bởi Cin Dar

ISO 9001: 2015 yêu cầu chính sách chất lượng của tổ chức phải phù hợp với cả mục đích và bối cảnh của tổ chức. Điều này có nghĩa là khi tổ chức của bạn đã xác định được bối cảnh và các yêu cầu liên quan của các bên quan tâm, thì Lãnh đạo cao nhất phải xem xét chính sách chất lượng dựa trên thông tin đó.

Thiết lập chính sách chất lượng (điều khoản 5.2.1)
Nội dung điều khoản

5.2.1  Thiết lập chính sách chất lượng

Lãnh đạo cao nhất phải thiết lập, thực hiện và duy trì chính sách chất lượng:

a) phù hợp với mục đích và bối cảnh của tổ chức và hỗ trợ định hướng chiến lược của tổ chức;

b) đưa ra khuôn khổ cho việc thiết lập các mục tiêu chất lượng;

c) bao gồm việc cam kết thỏa mãn các yêu cầu được áp dụng;

d) bao gồm việc cam kết cải tiến liên tục hệ thống quản lý chất lượng.

Bạn nên xem lại chính sách chất lượng hiện có của tổ chức để xác định xem nó có phù hợp với bối cảnh của tổ chức và mục đích của tổ chức hay không, rằng có cam kết cải tiến liên tục hệ thống quản lý chất lượng và các mục tiêu chất lượng có phù hợp với chính sách chất lượng hay không. Lãnh đạo cao nhất phải chứng minh rằng chính sách chất lượng phù hợp với định hướng chiến lược và bối cảnh của tổ chức, như yêu cầu của Điều 5.1.1b.

Tổ chức của bạn sẽ cần xem xét các chính sách của mình khi cần thiết để đảm bảo rằng bất kỳ thay đổi nào về ngữ cảnh, các bên quan tâm hoặc yêu cầu của họ đều được phản ánh trong chính sách chất lượng và liệu các mục tiêu của tổ chức bạn có được thực hiện hay không (6.2.1 a). Chính sách không nhất thiết phải bao gồm các mục tiêu nhưng nên tạo ra một khuôn khổ để thiết lập chúng.

Chính sách nên được trình bày theo cách hướng tới việc cải tiến liên tục. Nó nên được xem xét lại và có thể sửa đổi để đáp ứng nguyện vọng cao hơn. Phát triển và thực hiện chính sách phù hợp với các quy tắc ứng xử và thực tiễn kinh doanh của công ty. Chính sách nên được ký bởi lãnh đạo cao nhất và cam kết:

  • Ngăn ngừa mất mát hoặc các ảnh hưởng của chất lượng sản phẩm;
  • Tuân thủ các nghĩa vụ và yêu cầu pháp lý;
  • Thúc đẩy cải tiến liên tục;
  • Áp dụng thực hành tốt nhất (best practice);
  • Tạo ra các mục tiêu có thể đo lường và đạt được để cải thiện hiệu suất;
  • Cung cấp các nguồn lực để đạt được mục tiêu;
  • Trao đổi và tham vấn với tất cả các bên liên quan về Hệ thống quản lý chất lượng;
  • Đáp ứng yêu cầu của khách hàng.
Trao đổi thông tin về chính sách chất lượng
Nội dung điều khoản

5.2.2  Trao đổi thông tin về chính sách chất lượng

Chính sách chất lượng phải:

a) sẵn có và được duy trì bằng thông tin dạng văn bản;

b) được truyền đạt, thấu hiểu và thực hiện trong tổ chức;

c) sẵn có cho các bên quan tâm liên quan, khi thích hợp.

ISO 9001:2015 yêu cầu chính sách chất lượng được duy trì dưới dạng thông tin dạng văn bản, tham khảo Điều 7.5.1a. Bạn nên kiểm tra xem các chính sách đã được truyền đạt và hiểu trong toàn bộ tổ chức của mình chưa. Chính sách này cũng phải có sẵn cho bất kỳ bên quan tâm có liên quan nào.

Nếu có bất kì nhân viên nào được phỏng vấn bởi đánh giá viên mà không biết được các chính sách chất lượng hiện có của công ty/tổ chức. Đánh giá viên sẽ tiếp tục xem xét cao hơn lên các cấp lãnh đạo để đánh giá hiệu quả truyền đạt trong toàn tổ chức/công ty.

Thông thường, bạn nên cô đọng lại các điều chính yếu của chính sách chất lượng một cách dễ hiểu và đặt ở nơi mà mọi người đều chú ý. Thậm chí bạn có thể in nó vào mặt sau của thẻ nhân viên. Nếu đánh giá viên hỏi một nhân viên liệu họ có biết về chính sách chất lượng hay không, nhân viên có thể chỉ vào các thông tin trên mặt sau của thẻ nhân viên. Nhân viên có thể trình bày rõ hơn với đánh giá viên, chính sách có ý nghĩa như thế nào đối với họ và ảnh hưởng của nó đến công việc của họ.

Điều khoản không yêu cầu nhân viên của bạn phải ghi nhớ chính sách chất lượng nhưng họ phải biết đến nó, biết nơi có thể tìm thấy và có thể diễn đạt hoặc giải thích khi áp dụng cho công việc họ đang làm.

Vietnam Quality & Productivity Group (VQPG)
Website: https://vnproductivity.com
FB Fanpage: https://www.facebook.com/vnproductivity
FB Group: https://www.facebook.com/groups/vnproductivity

Thông tin tác giả

Cin Dar

Cin Dar hiện đang công tác tại một tập đoàn đa quốc gia của Mỹ, chuyên phát triển chuỗi cung ứng hàng hóa ở Việt Nam và các nước Đông Nam Á, cũng như hỗ trợ đa dạng hóa chuỗi cung ứng ở khu vực. Với kinh nghiệm nhiều năm về các lĩnh vực Phát triển chuỗi cung ứng, Cải thiện Năng lực sản xuất và Quản trị chất lượng ở các tập đoàn Âu-Mỹ cũng như Nhật Bản.

Để lại bình luận

error: