ISO 14001-2015

Danh sách tài liệu ISO 14001-2015

Đăng bởi Cin Dar

Danh sách các tài liệu, thủ tục/quy trình và hồ sơ cần thiết để xây dựng ISO 14001-2015, bao gồm:

  • Các tài liệu cần có
  • Các thủ tục, quy trình
  • Hệ thống hồ sơ và biểu mẫu
  • Hướng dẫn công việc

1. Danh sách các tài liệu cần có

STTCác tài liệu cần có
1Chính sách môi trường
2Mục tiêu  và chỉ tiêu môi trường
3Sổ tay môi trường
4Chương trình đạt được mục tiêu và chỉ tiêu môi trường

2. Danh sách các thủ tục, quy trình ISO 14001-2015 cần có

STTCác thủ tục, quy trình ISO 14001
1Quy trình kiểm soát tài liệu & dữ liệu
2Quy trình kiểm soát hồ sơ
3Quy trình tuyển dụng
4Quy trình đào tạo
5Quy trình xem xét hợp đồng
6Quy trình mua hàng
8Quy trình kiểm soát cung cấp dịch vụ
9Quy trình kiểm soát phương tiện theo dõi, kiểm tra, & đo lường
10Quy trình xử lý khiếu nại khách hàng
11Quy trình đánh giá nội bộ
12Quy trình kiểm tra bán thành phẩm, thành phẩm
13Quy trình kiểm soát sản phẩm không phù hợp
14Quy trình thống kê (phân tích dữ liệu)
15Quy trình hành động khắc phục và phòng ngừa
16Quy trình nhận diện rủi ro và cơ hội
17Quy trình quản lý sự thay đổi
18Quy trình cải tiến
19Quy trình xác định khía cạnh và tác động môi trường
20Quy trình quản lý rác thải
21Quy trình kiểm soát môi trường hàng tháng
22Quy trình kiểm soát và xử lý nước thải
23Quy trình chuẩn bị sẵn sàng và đáp ứng với tình trạng khẩn cấp
24Quy trình trao đổi thông tin môi trường
25Quy trình kiểm soát hoá chất
26Quy trình kiểm soát chảy tràn và rò rỉ

3. Dánh sách biểu mẫu, hồ sơ & hướng dẫn công việc

STTHệ thống biểu mẫu, hồ sơ & hướng dẫn công việc*
1Kiểm soát tài liệu và hồ sơ
2Đánh giá nội bộ
3Kiểm soát thiết bị đo
4Phân tích dữ liệu
5Sản phẩm không phù hợp
6Hành động khắc phục – phòng ngừa
7Bảng phân loại rác thải
8Bảng liên lạc môi trường
9Sơ đồ tổ chức đội phản ứng nhanh
10Biểu đồ hướng dẫn giải quyết sự cố khẩn cấp*

Để hiểu rõ hơn các yêu cầu về danh sách tài liệu ISO 14001-2015, các bạn có thể tham khảo Chi tiết các điều khoản ISO 14001-2015 hoặc xem So sánh các điều khoản giữa ISO 9001-2015 vs ISO 14001-2015.

Vietnam Quality & Productivity Group (VQPG)
Website: https://vnproductivity.com
FB Fanpage: https://www.facebook.com/vnproductivity
FB Group: https://www.facebook.com/groups/vnproductivity

Thông tin tác giả

Cin Dar

Cin Dar hiện đang công tác tại một tập đoàn đa quốc gia của Mỹ, chuyên phát triển chuỗi cung ứng hàng hóa ở Việt Nam và các nước Đông Nam Á, cũng như hỗ trợ đa dạng hóa chuỗi cung ứng ở khu vực. Với kinh nghiệm nhiều năm về các lĩnh vực Phát triển chuỗi cung ứng, Cải thiện Năng lực sản xuất và Quản trị chất lượng ở các tập đoàn Âu-Mỹ cũng như Nhật Bản.

Để lại bình luận

error: