ISO 9001-2015

Danh mục các tài liệu, hồ sơ bắt buộc/nên có theo yêu cầu của ISO 9001-2015

Đăng bởi Cin Dar

Phiên bản 2015 của tiêu chuẩn ISO 9001 đã mang lại một số thay đổi, do đó, điều quan trọng là phải biết tài liệu nào là bắt buộc trong phiên bản này. Có bao nhiêu tài liệu được yêu cầu?

Vì vậy, đây là danh sách các yêu cầu tài liệu ISO 9001 – bên dưới bạn sẽ thấy không chỉ các tài liệu bắt buộc, mà còn là các tài liệu được sử dụng phổ biến nhất để thực hiện ISO 90

No. Tên các tài liệu cần thiết theo yêu cầu ISO9001-2015 Điều khoản
1Phạm vi của Hệ thống Quản lý Chất lượng 4.3
2Chính sách chất lượng 5.2
3Các mục tiêu và kế hoạch chất lượng để đạt được kết quả  6.2
4Quy trình kiểm soát các sản phẩm/dịch vụ được cung cấp bên ngoài  8.4.1
No.Tên các hồ sơ cần thiết theo yêu cầu ISO9001-2015 Điều khoản
1Hồ sơ Bảo trì và Hiệu chuẩn, Giám sát và đo lường thiết bị  7 .1.5.1 
2Hồ sơ năng lực nhân sự  7 .2 
3Hồ sơ xem xét yêu cầu sản phẩm / dịch vụ   8.2.3.2 
4Bản ghi các yêu cầu mới đối với sản phẩm hoặc dịch vụ  8.2.3.2 
5Hồ sơ các đầu vào Thiết kế và Phát triển 8.3.3
6Hồ sơ Kiểm soát Thiết kế và Phát triển  8.3.4 
7Kết quả đầu ra Thiết kế và Phát triển 8.3.5
8Hồ sơ Thay đổi Thiết kế và Phát triển  8.3.6 
9Hồ sơ đánh giá nhà cung cấp bên ngoài (nhà cung cấp)  8.4.1 
10Hồ sơ các đặc tính sản phẩm / dịch vụ  8.5.1 
11Hồ sơ các thay đổi đối với tài sản của khách hàng  8.5.3 
12Hồ sơ những thay đổi trong sản xuất / cung cấp dịch vụ  8.5.6 
13Bằng chứng về sự phù hợp về sản phẩm / dịch vụ 8.6
14Hồ sơ sự không phù hợp 8.7.2 10.2.2
15Hồ sơ đo lường năng lực  9.1.1 
16Chương trình đánh giá nội bộ và kết quả 9.2.2
17Họp xem xét của lãnh đạo  9.3 
18Sự không phù hợp và Hành động khắc phục  10.2.2 
No.Các tài liệu hồ sơ thường dùng nhưng không bắt buộc Điều khoản
1Xác định bối cảnh của Tổ chức và các bên quan tâm  4.1, 4.2 
2Thủ tục Giải quyết các rủi ro và cơ hội  6.1
3Thủ tục Năng lực, Đào tạo và Nâng cao Nhận thức  7 .2, 7 .3 
4Thủ tục Kiểm soát tài liệu và hồ sơ  7 .5 
5Thủ tục Bán hàng8.2
6Thủ tục Thiết kế và phát triển  8.3 
7Thủ tục Sản xuất và cung cấp dịch vụ  8.5 
8Thủ tục Kho bãi  8.5.4 
9Thủ tục Đo sự hài lòng của khách hàng  9.1.2
10Thủ tục Đánh giá nội bộ  9.2 
11Thủ tục Xem xét của lãnh đạo  9.3 
12Thủ tục về Sự Không phù hợp và Hành động khắc phục  10.2 

Vietnam Quality & Productivity Group (VQPG)
Website: https://vnproductivity.com
FB Fanpage: https://www.facebook.com/vnproductivity
FB Group: https://www.facebook.com/groups/vnproductivity

Thông tin tác giả

Cin Dar

Cin Dar hiện đang công tác tại một tập đoàn đa quốc gia của Mỹ, chuyên phát triển chuỗi cung ứng hàng hóa ở Việt Nam và các nước Đông Nam Á, cũng như hỗ trợ đa dạng hóa chuỗi cung ứng ở khu vực. Với kinh nghiệm nhiều năm về các lĩnh vực Phát triển chuỗi cung ứng, Cải thiện Năng lực sản xuất và Quản trị chất lượng ở các tập đoàn Âu-Mỹ cũng như Nhật Bản.

Để lại bình luận

error: