Quality Technique

Công cụ 5 WHY (hỏi 5 lần tại sao) để tìm nguyên nhân gốc

Đăng bởi Cin Dar

Công cụ 5 WHY thường được dùng để tìm nguyên nhân gốc bằng cách hỏi liên tục 5(+) lần tại sao. Tuy nhiên, không dừng lại ở việc hỏi 5 lần tại sao, để giải quyết vấn đề một cách triệt để thì nên dùng một phương pháp tiên tiến hơn nữa là 3×5 WHY.

Việc hỏi 5 lần tại sao (5 WHY) cần được thực hiện ba (03) lần để tìm kiếm nguyên nhân gốc từ ba (03) khía cạnh là:

  • Tại sao vấn đề/sự cố lại sảy ra?
  • Tại sao hệ thống quản lý hiện tại không phát hiện được vấn đề?
  • Tại sao hệ thống quản lý hiện tại không ngăn chặn được vấn đề ngay từ đầu?

Việc áp dụng 3×5 Why hướng đến mục đích không chỉ tìm ra nguyên nhân gốc của vấn đề hiện tại. Mà còn tìm ra những lỗ hỏng trong hệ thống quản lý hiện tại. Từ đó chúng ta có thể phát triển các biện pháp để khắc phục vấn đề triệt để và cải thiện hệ thống quản lý bền vững hơn.

Vietnam Quality & Productivity Group (VQPG)
Website: https://vnproductivity.com
FB Fanpage: https://www.facebook.com/vnp
roductivity
FB Group: https://www.facebook.com/groups/vnproductivity

Thông tin tác giả

Cin Dar

Cin Dar hiện đang công tác tại một tập đoàn đa quốc gia của Mỹ, chuyên phát triển chuỗi cung ứng hàng hóa ở Việt Nam và các nước Đông Nam Á, cũng như hỗ trợ đa dạng hóa chuỗi cung ứng ở khu vực. Với kinh nghiệm nhiều năm về các lĩnh vực Phát triển chuỗi cung ứng, Cải thiện Năng lực sản xuất và Quản trị chất lượng ở các tập đoàn Âu-Mỹ cũng như Nhật Bản.

Để lại bình luận

error: