ISO 9001-2015

Bộ tiêu chuẩn ISO 9001:2015 [VN/EN]

Đăng bởi Cin Dar

ISO 9001: 2015, Quality management system (Hệ thống quản lý chất lượng), là phiên bản thứ năm của tiêu chuẩn trong đó phiên bản đầu tiên được ban hành vào năm 1987 và đã trở thành chuẩn mực toàn cầu đảm bảo khả năng thỏa mãn các yêu cầu về chất lượng và nâng cao sự thỏa mãn của khách hàng trong các mối quan hệ nhà cung cấp-khách hàng.

Điểm cải tiến của tiêu chuẩn ISO 9001:2015 so với các phiên bản cũ là việc tiếp cận tư duy dựa trên rủi ro (giúp tổ chức xác định các yếu tố có thể là nguyên nhân làm các quá trình và hệ thống quản lý của tổ chức chệch khỏi kết quả được hoạch định, đưa ra các kiểm soát phòng ngừa nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực và tận dụng tối đa cơ hội khi nó xuất hiện)

Và việc thay đổi các nguyên tắc quản lý chất lượng, bao gồm:

  • Hướng vào khách hàng (customer focus)
  • Sự lãnh đạo (leadership)
  • Sự tham gia của mọi người (engagement of people)
  • Tiếp cận theo quá trình (process approach)
  • Cải tiến (improvement)
  • Quyết định dựa trên bằng chứng (evidence-based decision making)
  • Quản lý mối quan hệ (relationship management)
Sơ đồ biểu diễn các yếu tố của một quá trình
Sơ đồ cấu trúc của tiêu chuẩn ISO9001-2015 theo PDCA

Các bạn có thể xem nội dung bộ tiêu chuẩn tại đây.

Vietnam Quality & Productivity Group (VQPG)
Website: https://vnproductivity.com
FB Fanpage: https://www.facebook.com/vnproductivity
FB Group: https://www.facebook.com/groups/vnproductivity

Thông tin tác giả

Cin Dar

Cin Dar hiện đang công tác tại một tập đoàn đa quốc gia của Mỹ, chuyên phát triển chuỗi cung ứng hàng hóa ở Việt Nam và các nước Đông Nam Á, cũng như hỗ trợ đa dạng hóa chuỗi cung ứng ở khu vực. Với kinh nghiệm nhiều năm về các lĩnh vực Phát triển chuỗi cung ứng, Cải thiện Năng lực sản xuất và Quản trị chất lượng ở các tập đoàn Âu-Mỹ cũng như Nhật Bản.

Để lại bình luận

error: