Quality Technique

Báo cáo 8D (8D report) – Phần 1

Đăng bởi Cin Dar

Phương pháp 8D sử dụng phương pháp tám bước để giải quyết vấn đề một cách có cấu trúc. Mục tiêu là đối mặt với vấn đề và khám phá những điểm yếu trong hệ thống quản lý đã cho phép vấn đề xảy ra. Đầu ra của một quá trình 8D là một báo cáo 8D hay còn được gọi là 8D Report.

Các bước trong Báo cáo 8D cũng được gọi là “8 Disciplines”, do đó có tên là 8D. Các bước này bao gồm:


1D: Thành lập đội ngũ (quan trọng nhất)

Example content 1

2D: Mô tả sự cố (vấn đề)

Example content 2

3D: Các hành động ngăn chặn tạm thời

Example content 3

4D: Phân tích nguyên nhân gốc rễ

Example content 4

5D: Hành động khắc phục

Example content 5

6D: Xác minh hành động khắc phục

Example content 6

7D: Hành động phòng ngừa

Example content 7

8D: Ghi nhận thành quả

Example content 8

Đang cập nhật thêm …

Vietnam Quality & Productivity Group (VQPG)
Website: https://vnproductivity.com
FB Fanpage: https://www.facebook.com/vnp
roductivity
FB Group: https://www.facebook.com/groups/vnproductivity

Thông tin tác giả

Cin Dar

Cin Dar hiện đang công tác tại một tập đoàn đa quốc gia của Mỹ, chuyên phát triển chuỗi cung ứng hàng hóa ở Việt Nam và các nước Đông Nam Á, cũng như hỗ trợ đa dạng hóa chuỗi cung ứng ở khu vực. Với kinh nghiệm nhiều năm về các lĩnh vực Phát triển chuỗi cung ứng, Cải thiện Năng lực sản xuất và Quản trị chất lượng ở các tập đoàn Âu-Mỹ cũng như Nhật Bản.

Để lại bình luận

error: